]

Huis regelement :

· (Respect voor onze leden is de normaalste zaak.) Wij verzoeken een ieder om respect te hebben voor alle medesportleden, het personeel en de accommodatie.

· Overleg onduidelijkheden of enig vorm van conflict met een (lesgevende) instructeur

· Bij onduidelijkheden, conflicten en vragen, dien je altijd de (lesgevende) instructeur te raadplegen

· Tijdens de training verlaat je nooit de dojo, tenzij dit in overleg gaat met de (lesgevende) instructeur

· Discriminatie, grof taalgebruik, schelden, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

· Blessures altijd melden bij de (lesgevende) instructeur

· Ouder(s) c.q. verzorger(s) van minderjarige zijn verplicht om zich even voor te stellen aan de les gevende instructeur voordat de betreffende minderjarige bij Moksha Gym aan de “jeugdgroep” gaat deelnemen

· Er dient te allen tijde hygiënisch te worden getraind, denk om geknipte nagels aan handen en voeten.

· Kleed je naar behoren, bij voorkeur Thai-boks kleding of kleding conform het MMA. Geen trainingskleding met ritsen o.i.d.

· Het dragen van sieraden zijn verboden.

· Mobiele telefoons zijn alleen toegestaan in de Dojo als het geluid uit is.

· In de Dojo is bellen niet toegestaan.

· Wees minimaal 5 a 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.

· Ga niet met schoenen op de mat

· Na de laatste training van de avond is gezamenlijk schoonmaken verplicht

· Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden

[

[